Jak se zapojit jako dobrovolník?

Do programu se může zapojit člověk starší 18 let s čistým výpisem z rejstříku trestů.

Budoucí dobrovolník absolvuje:

MOTIVAČNÍ POHOVOR s koordinátorem programu. Ten se po společné domluvě uskuteční v kanceláři Pět P v předem domluvený čas a datum.

PSYCHOLOGICKÉ TESTY s psychologem progamu Pět P.

VÍKENDOVÝ VÝCVIK, který je zaměřen na sociálně psychologické dovednosti a je koncipován zážitkovou formou. Je zaměřen na komunikační dovednosti, právní problematiku, psychiku dítěte. Na výcviku se přehrávají možné situace, do kterých se mohou se svým malým kamarádem dostat. Je zde dostatek prostoru na sdílení očekávání, ale také obav z dobrovolnictví.