Co je program Pět P?

Pět P je sociálně preventivní volnočasový program, jehož cílem je doplnit stávající nabídku forem práce s mládeží o netradiční individuální přístup, který využívá dobrovolné laické pomoci.

V rámci programu Pět P se dobrovolník věnuje znevýhodněnému dítěti. Scházejí se každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu jednoho roku, náplň schůzek závisí především na nich. Dělají to, co oba baví a co je pro dítě přínosem. Mohou sportovat, chodit do kina, na výlety, povídat si, chodit na společné akce...

...ale hlavně spolu kamarádí. Tímto většinou vzniká přátelský vztah, který může znamenat jak pro dítě, tak i dobrovolníka určité zázemí, jistotu, prostě přátelství a vše co k němu patří.

Pro koho je program určen?

Do programu se může zapojit dítě ve věku 6-15 let, jehož rodiče vyslovili souhlas s účastí v programu.

Jde například o dítě:

  • ze sociálně slabé rodiny
  • se zdravotním postižením (díky svému handicapu se ocitlo mimo kolektiv)
  • se slabými školními výsledky
  • nesamostatné, nedůvěřivé
  • jehož rodiče mají časově náročné zaměstnání
  • které se z nedostatku mimoškolních aktivit začalo stýkat s "pochybnými" partami
  • které si z různých důvodu nevěří

Kdo jsou dobrovolníci programu Pět P?

Lidé starší 18ti let (většinou studenti), kteří pod vedením zkušených odborníků absolvují psychologické testy a odborný výcvik pro práci s dítětem zaměřený na komunikační dovednosti, právní problematiku, psychiku dítěte a vývoj vztahu. Na výcviku se přehrávají možné situace, do kterých se mohou se svým malým kamarádem dostat.

Odborné vedení supervizora a koordinátora po dobu působení v programu napomáhá dobrovolníkovi v průběhu přátelství s dítětem, a to jak v těžkostech, tak při zajišťování pravidelných schůzek.

Dobrovolníkovi, který aktivně působí v programu 1 rok nabízíme Osvědčení o vykonané dobrovolnické službě (v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb.).

Přijďte mezi nás!

Marie Forgáčová

koordinátorka programu

M.Forgacova@seznam.cz

608 781 909, 731 661 024

Kde nás najdete

Domek, spolek

Štefánikova 167

Zlín  (budova Centroprojektu)


Děkujeme za podporu

oficiální sponzor Pět P
oficiální sponzor Pět P

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

www.koop.cz   OFICIÁLNÍ SPONZOR                            PROJEKTU   PĚT P

Ministerstvo vnitra ČR

www.mvcr.cz

město Zlín

www.zlin.eu

Greiner packaging Slušovice, s.r.o.

www.greiner-gpi.com

Navláčil stavební firma, s.r.o.

www.navlacil.cz

INTERNATIONAL CZ, s.r.o.

www.mb-international.cz

Epos, s.r.o.

www.specialpapir.cz

JUDr. Eva Dufková

www.notarstvizlin.cz

Hubert Kutňák, s.r.o.

www.autosvetla.cz